Medi ambient

 

PRODUCTES CODINA S.A. té una clara preocupació pel desenvolupament sostenible amb la finalitat de contribuir al respecte i la preservació del medi ambient. Per això, som la primera empresa a disposar de garrafes de 5 litres amb plàstic reciclat PCR (Post Consumed Recycled material). Amb això mostrem la nostra contribució a l’economia circular.

Amb el mateix objectiu de contribuir a la preservació del medi ambient, s’han millorat les fórmules dels detergents pel rentat de roba, el que ha permès disminuir la dosi de detergent per a cada rentat (seguint amb les recomanacions de la UE).

Aquesta disminució de les dosis té els següents avantatges:

  1. La despesa per detergent per part del consumidor és menor, el que representa un important estalvi.

  2. La quantitat de detergent que va al clavegueram després de cada rentat és menor, el que representa una disminució dels productes químics que s’eliminen.

  3. Al posar menys detergent, aquest en el procés d’aclarit es pot eliminar millor. Això significa que queden menys restes de detergent sobre la roba, millorant-ne la suavitat i evitant problemes d’al·lèrgia, picors.. conseqüència de les restes de detergents.

 

 

PRODUCTES CODINA, S.A. recicla l’aigua utilitzada en els processos de producció.

Des de fa anys, quan s'acaba de fabricar i envasar un producte, tota l'aigua que es fa servir en el procés de neteja s'emmagatzema en un contenidor. Després, quan es torna a fabricar el producte, barreja l'aigua de la xarxa amb l'aigua de rentat que tenim guardada. Per tant, amb molt poca inversió s'obtenen dos avantatges: per una banda, no es generen aigües residuals que podrien perjudicar el medi ambient, i per altra banda s'aconsegueix reduir el consum d'aigua.  

 

La sensibilitat de PRODUCTES CODINA, S.A. cap a la cura i la millora del medi ambient i l’enfocament duna gestió compromesa amb l’entorn han portat a l’empresa a aconseguir:

 

- La certificació UNE-EN ISO 14001 atorgada per AENOR

- Ser membre del Charter per a la sostenibilitat 

 

ANY 2020

Alguns dels aspectes ambientals mesurats i analitzats respecte a altres empreses que també formen part del Charter són els següents:

 

 

 

Productes Codina,S.A.

Mitjana empreses membres del Charter

 

Energia consumida Gj/Tn producte produït

    0,042

   0,62

Aigua consumida en producte/Tn producte produït (m3/Tn)

    0,84

   1,12

CO2 emès (Kg) /Tn producte produït

     2,38

   29,6

 

Residus totals Kg/ Tn produïda

  2,95

   15,4

 

 

Les causes principals d'aquests valors tan favorables per a Productes Codina són el fet que tots els nostres processos de producció es fan en fred i el reciclatge de l'aigua de rentat, que s'ha comentat anteriorment,

 

Quant als residus, la quantitat produïda és baixa perquè molts proveïdors recullen els envasos usats per a la seva reutilització.

 

En conclusió, els valors ambientals de la nostra empresa són molt millors que la mitjana de les empreses del Charter (on estan representades totes les grans i mitjanes empreses europees del sector), cosa que indica que la nostra política de medi ambient està ben encaminada.

 

Els valors que es poden observar a la taula anterior s'han utilitzat per fer l'avaluació dels aspectes ambientals de l'empresa.

En aquesta avaluació només ens ha sortit un aspecte ambiental significatiu, que és l'energia consumida a GJ/ Tones de producció. Aquest aspecte ha sortit significatiu perquè aquest any hem tingut en compte el consum total de l'empresa i els anys anteriors només s'havia tingut en compte el consum d'electricitat de la nau de producció.

L'any 2022 podrem estudiar millorar aquest aspecte ja que podrem comparar el consum total d'energia dels dos darrers anys.

 

Qualitat / R+D

 

La nostra empresa garanteix els processos de producció mitjançant un control de qualitat de tots els lots de producte fabricat. Aquest control de qualitat està avalat per la certificació UNE-EN ISO 9001 atorgada per AENOR.

 

Al laboratori es desenvolupen, constantment, noves fórmules adaptades, a la Reglamentació Europea sobre Detergents i que compleixen les màximes exigències de Qualitat.

 

Una característica fonamental de la nostra empresa és la innovació continuada amb la finalitat de millorar la vida dels consumidors a través de la millora dels productes, alhora que manté la seguretat humana i del medi ambient millorant la Qualitat mediambiental dels productes.

 

Els detergents i els productes de manteniment i neteja, tant d'ús domèstic com institucional, contribueixen a la higiene i la salut pública, cosa que significa una millor qualitat de vida.

Certificat de qualitat ISO 9001 per AENOR

Certificat de qualitat ISO 9001 per IQ Net

T’ajudem?

 

Si vols posar-te en contacte amb nosaltres pots
fer-ho a través del nostre formulari.

 

Truca’ns:

+34 93 790 11 19

Garrafas con un 50% de plástico reciclado

Detergentes con más dosis

Aprovechamiento total del volumen de las botellas

Uso de placas solares

Procesos de fabricación en frío

aprovecamiento eficaz del transporte

Disminución huella de carbono

 

 

reciclado de las agüas de lavado